F A C T O R Y  -  W A R E H O U S E

SUKHUMVIT

NAS

Purple Zone พื้นที่สีม่วง

NAS

Copyright © 2016 NAS Company Limited. All rights reserved.

โครงการตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ใกล้ทางขึ้นวงแหวนกาญจนาฯ 

URBAN LOCATION ทำเลกลางใจเมือง

พื้นที่ของโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สีม่วงของกรมผังเมือง จึงสามารถทำธุรกรรมทางกฏหมายของกรมอุตสหกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย*  รง.4, โรงงานทุกประเภท , BOI Privilege